Σχεδιασμός – Αδειοδότηση – Κατασκευή Εργοστασίων Παραγωγής Τροφίμων

BIENEΡ Ε.Π.Ε. εκπονεί μελέτες, σχεδιάζει και κατασκευάζει βιομηχανίες, βιοτεχνίες  και εργαστήρια τροφίμων. Οι κατηγορίες των μονάδων στις οποίες ειδικεύεται είναι:

 

  • Μονάδες επεξεργασίας, παραγωγής και συσκευασίας γαλακτοκομικών προϊόντων
  • Μονάδες παραγωγής και συσκευασίας ελαιόλαδου και ελιών
  • Μονάδες παραγωγής και συσκευασίας χυμών και αναψυκτικών
  • Μονάδες επεξεργασίας και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών

 

Η εταιρεία αναλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων σταδίων για την παράδοση μιας ολοκληρωμένης και σε πλήρη λειτουργία μονάδας, τα οποία ενδεικτικά είναι:

 

  • η μελέτη σκοπιμότητας
  • ο σχεδιασμός (λειτουργικός & λεπτομερής)
  • η αδειοδότηση
  • η κατασκευή
  • η τεχνολογική – παραγωγική υποστήριξη