Συμβουλευτικές υπηρεσίες – Αδειοδοτήσεις

Μονάδων παραγωγής ενέργειας

 • Φ/Β Μονάδων 
 • Αιολικών Πάρκων
 • Υδροηλεκτρικών Σταθμών
 • Μονάδων παραγωγής Βιοαερίου
  • Άδεια Παραγωγής
  • Χωροθέτηση Μονάδων
  • Αδειοδότηση από Τοπικές – Περιφερειακές Υπηρεσίες
  • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
  • Αδειοδότηση από Πολεοδομία
  • Συμβάσεις ΔΕΗ/ΔΕΣΜΗΕ

 

Βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων

 • Χωροθέτηση Έργων
 • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
 • Οικοδομική Άδεια
 • Εκπόνηση Αδειών Λειτουργίας
 • Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων 

 

Ξενοδοχειακών μονάδων – Αγροτουρισμός

 • Αδειοδότηση από ΕΟΤ
 • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
 • Οικοδομική Άδεια
 • Αδειοδότηση από Περιφερειακές Υπηρεσίες