Περιβάλλον – Επεξεργασία Αποβλήτων

  • Σχεδιασμός και κατασκευή μονάδων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων 
  • Εγκατάσταση compact συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων για ξενοδοχειακές μονάδες – οικιακά συστήματα
  • Σχεδιασμός μονάδων αφαλάτωσης
  • Σχεδιασμός μονάδων κομποστοποίησης

 

H BIENEΡ Ε.Π.Ε. (VIENER Ltd), εκπονεί μελέτες, σχεδιάζει και κατασκευάζει έργα για την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων.

 

Συγκεκριμένα εξασφαλίζει πλήρως τους πελάτες της (με το κλειδί στο χέρι) από τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση μέχρι και την κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας νερού, καθώς και την εγκατάσταση μονάδων βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

 

Έχοντας συνεργασία με πιστοποιημένους κατασκευαστές συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (compact βιολογικοί καθαρισμοί) εγκαθιστά αυτόνομα συστήματα  για αστικά και βιομηχανικά λύματα, προσφέροντας λύσεις για κατοικίες, οικισμούς, ξενοδοχεία, βιομηχανίες – βιοτεχνίες και λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις. 

 

Συνδυάζει το βέλτιστο αποτέλεσμα επεξεργασίας με το μικρότερο δυνατό κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, δίνοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα της εύκολης παρακολούθησης της λειτουργίας του συστήματος από τους πελάτες της.