Παράγωγη Ενέργειας από Βιοαέριο – Βιομάζα

  • Ε.Α.Σ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (Παραγωγή βιοαερίου από επεξεργασία τυρογάλακτος & λοιπές πρώτες ύλες)
  • SC MONDOTEX – ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Μονάδα βιοαερίου 0,5 MW)
  • ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε.

 

Παραγωγή βιοαερίου από επεξεργασία τυρογάλακτος & λοιπές πρώτες ύλες

     

Μονάδα βιοαερίου από επεξεργασία χοιρινής κοπριάς και ενσιρώματος καλαμποκιού