Ολοκληρωμένη Διαχείριση – Υλοποίηση – Επιχορήγηση Έργων

Επιχορήγηση Έργων μέσω:

  • Αναπτυξιακών Νόμων Υπουργείου Οικονομικών & Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  • Επενδυτικών προγραμμάτων ΥΠΑΝ
  • Επενδυτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΟΠΑΑΧ 
  • Προγραμμάτων Αγροτουρισμού
  • Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans)
  • Επενδυτικά Προγράμματα Π.Ε.Π. 
  • Περιβαλλοντικά Έργα και Ενέργεια
  • Αδειοδοτήσεις και Λοιπά Έργα Βιομηχανίας

 

Χρηματοδοτήσεις Έργων

 

  • Οικονομοτεχνικές Μελέτες – Μελέτες Βιωσιμότητας

 

Project Managment Έργων