Μονάδες παράγωγης Βιοαερίου – Βιομάζας

Η ΒΙΕΝΕΡ κατασκευάζει μονάδες παραγωγής ενέργειας από:

  • βιομάζα από κατάλοιπα φυτικής, ζωικής και δασικής παραγωγής και παραπροϊόντα τα οποία προέρχονται από τη βιομηχανική επεξεργασία που με την καύση τους παράγουν ενέργεια με σαφώς μικρότερες εκπομπές βλαβερών ουσιών στο περιβάλλον
  • βιοαέριο που παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων και αποβλήτων τυροκομείων καθώς και από την αποσύνθεση του οργανικού κλάσματος αστικών απορριμμάτων.

Το βιοαέριο μπορεί να τροφοδοτήσει μηχανές εσωτερικής καύσης, (ΜΕΚ), καυστήρες αερίου ή ηλεκτρομηχανές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

 

Αξιολόγηση- Σχεδιασμός

  • Έλεγχος θέσης Εγκατάστασης
  • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης και βιωσιμότητας 
  • Μελέτη εφαρμογής

 

Εγκατάσταση

  • Προμήθεια εξοπλισμού  
  • Κατασκευή και εγκατάσταση έργων

 

Παράδοση- Συντήρηση

  • Έλεγχος καλής λειτουργιας- συντήρηση
  • Επιτήρηση συστήματος