Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Η ΒΙΕΝΕΡ Ε.Π.Ε. αναλαμβάνει πλήρως τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από Α.Π.Ε. Σκοπός μας είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των έργων Α.Π.Ε. καθ’όλη την διάρκεια ζωής τους, μέσα από ισχυρές και έμπιστες συνεργασίες.

 

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις από την αρχική αξιολόγηση και τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων και την χρηματοδότηση τους από τρίτους έως την εγκατάσταση, παράδοση και καλή λειτουργία.

 

Αξιολόγηση- Σχεδιασμός

 

  • Έλεγχος θέσης Εγκατάστασης
  • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης και βιωσιμότητας 
  • Μελέτη εφαρμογής

 

Εγκατάσταση

 

  • Προμήθεια εξοπλισμού  
  • Κατασκευή και εγκατάσταση έργων

 

Παράδοση- Συντήρηση

 

  • Έλεγχος καλής λειτουργιας- συντήρηση
  • Επιτήρηση συστήματος