Ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας & Ασφάλειας

Η ΒΙΕΝΕΡ Ε.Π.Ε.  έχει υλοποιήσει τα παρακάτω έργα ανάπτυξης συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας:

 

 •     Tεύξις Μ.Ε.Π.Ε.
 •  Σπυρόπουλος Νικ. Αλέξιος

    (Εμπορία, Σχεδιασμός, Κατασκευή & Συντήρηση Εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. – ISO 9001)

 •   ΡΕΝΕΣΟ Τεχνική Κατασκευαστική Ε.Π.Ε. (ISO 9001)
 • Δημοτικά Σφαγεία Αράχωβας  (ISO 9001, ISO 22000)
 • Αθανάσιος Πλαγάκης & Σία Ο.Ε.

    (Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής – ISO 22000)

 • Αφοί Μαγγίνα & Σία Ο.Ε. (Μονάδα παράγωγης γαλακτοκομικών προϊόντων – ISO 22000)
 • Ρόζης Κ. Γεώργιος & Σία Ο.Ε.

    (Μονάδα παράγωγης γαλακτοκομικών προϊόντων – ISO 9001, ISO 22000)

 • Λιπαντικά Αχαΐας Α.Ε. (Βιομηχανία Αναγέννησης ορυκτελαίων – ISO 9001, ISO 14000)
 • Καταψυγμένη Πατάτα Λαχανικά Αχαΐας Α.Ε.

    (Βιομηχανία επεξεργασίας κατεψ. πατάτας – ISO 22000)

 • ΗΒΡ – Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.  (ISO 9001)
 • IAS – Ολοκληρωμένες Λογιστικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. (ISO 9001)