Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

1. Πλήρως αδειοδοτημένες υποβεβλημένες για επιχορήγηση και εγκατεστημένες Φ/Β μονάδες:

 • Ενάλια Πάρκα Μ.Ε.Π.Ε.
 • Υπερίων Ηλιακό Πάρκο Αγρινίου Α.Ε.
 • Ανδανεία Α.Ε.
 • THE.GE.RO. A.E.
 • Ηλιογέννεσις Ε.Π.Ε.
 • Κ. Κηπουρός Ενέργεια Α.Ε.
 • Κ. Κηπουρός Αιολική Α.Ε. 
 • Δίστομο Α.Ε.
 • Υιοί Ευσταθίου Ι. Πίτσου Ο.Ε.
 • Δημήτριος Πίτσος
 • Γκανιάτσος Αθανάσιος Μ.Ε.Π.Ε.
 • Κ. Κηπουρός Α.Ε.
 • Κ. Μπάκας – Ανδρέας Ρεκατσίνας Ο.Ε.
 • Φ.Ε.Η. Μ.Ε.Π.Ε.
 • Αννέτα Τριανταφυλλοπούλου & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Παπαλεωνιδόπουλος Γεώργιος
 • Μαλάκος Θεόδωρος
 • Ηλεκτροπαραγωγική – Διαφημιστική Μ.Ε.Π.Ε.
 • Χρήστος & Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος Ο.Ε.
 • Γάκης Παναγιώτης
 • Χαλμούκος Αργύριος Α.Ε.
 • Αναστάσιος Γοργολής & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Στάικος & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

 

2. Εγκατεστημένες μονάδες Φ/Β σε λειτουργία:

 • Καλάβρυτα – Χελμός Α.Β.Ε.Ε. (100 KW)
 • Αθανάσιος Μανιάτης & Υιοί Ο.Ε. (100 KW)
 • Κουγιουμτζής Εμμανουήλ (5 χ 100 KW)
 • Γαλακτοκομική Κρήτης Α.Ε. (15 KW)

 

 

3. Εγκαταστάσεις Φ/Β σε οικιακές στέγες:

 • Χέλιου Δέσποινα (5 KW)
 • Αθανασέκου Ειρήνη (5 KW)
 • Τάγαρης Δημήτρης (10 KW)
 • Σπυρόπουλος Γεώργιος (10 KW)
 • Χατζητσαούσης Γρηγόριος (10 KW)
 • Αυγήτα Αφροδίτη (10 KW)