Έργα Εργοστασίων Παραγωγής Τροφίμων

Η ΒΙΕΝΕΡ Ε.Π.Ε.  έχει υλοποιήσει έργο και έχει προμηθεύσει εξοπλισμό στα παρακάτω Εργοστάσια Παραγωγής Τροφίμων:

 

  • ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Τυροκομείο)
  • ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Φ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Επεξεργασία Βρώσιμης Ελιάς)
  • ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΧΕΛΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.(Τυροκομείο)
  • ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Τυροκομείο)
  • Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ – Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι.Κ.Ε. (Τυροκομείο)
  • PETROUBROS – ALAMBRA (Τυροκομείο – Κύπρος)
  • ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε.(Τυροκομείο)
  • ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ Σ.Π. Ε.Ε. (Τυροκομείο)
  • Ι. ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Τυροκομείο)
  • SHEPHERD DAIRY (Τυροκομείο – Καναδάς)

Μονάδα παραγωγής τυροκομικών προϊόντων

 

  

  

 

Μονάδα Επεξεργασίας Βρώσιμης Ελιάς