Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Ενεργειακή Μελέτη – Επιθεώρηση Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου:

Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2010 είναι απαραίτητο να προηγηθεί ενεργειακή επιθεώρηση από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή, πριν την μεταβίβαση ακινήτου. Επιπλέον βάση της επιθεώρησης και στηριζόμενοι σε επιστημονικά δεδομένα και μετρήσεις, γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις, για την μείωση του κόστους λειτουργίας ακινήτου, με στόχο την σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και χρημάτων.